Vakuumski filter

  • Vacuum filter

    Vakumski filter

    Vakuumski filteri sakupljaju zagađivače (uglavnom prašinu) koji se izvlače iz atmosfere radi sprečavanja zagađenja sistema i koriste se između usisne čaše i vakuumskog generatora (ili vakuumskog ventila). Prigušivači se ugrađuju u ispušni otvor vakuumskog generatora, usisni otvor (ili ispušni otvor) vakuumskog ventila i ispušni otvor vakuumske pumpe.