Separator za mikro maglu sa predfiltrom

  • Micro Mist Separator with Prefilter YAMF

    Mikro separator magle sa predfilterom YAMF

    Princip mikro odvajača magle: je da će dvofazni protok (suspendirane čestice i zrak) iz tangencijalnog katetera nakon ulaska u separator izvršiti rotacijsko kretanje duž obloge separatora, gdje će na njih utjecati centrifugalna sila, gravitacija i trenje zajedno. , zbog čvrstih materijala velikim trenjem, tako da njegova brzina rotacije postupno postaje manja, unutarnja površina tone na dno ispuštanja separatora štapića; Trenutno je protok zraka podložan manjem trenju, a brzina se smanjuje manje. Kada se okreće i pada, prelamanjem konusa lomi se prema gore, vrteći se prema gore i formirajući unutarnji sloj gornjeg protoka zraka (poznat kao zračna jezgra). Nakon ZUI, ispušta se iz gornje ispušne cijevi, odnosno završava se odvajanje zraka i materije. Među njima se čestice manjeg promjera ili prah često uvlače u gornji protok zraka i izbacuju s vrha prije nego što stignu do zida.