Podmazivač

  • Lubricator

    Podmazivač

    Ventil za smanjenje pritiska je ventil koji automatski održava izlazni pritisak stabilnim podešavanjem ulaznog pritiska na potreban izlazni pritisak i oslanjajući se na energiju samog medija. 
    Sa stanovišta mehanike fluida, ventil za smanjenje pritiska je lokalni otpor koji može promijeniti element leptira za gas, odnosno promjenom područja prigušivanja, tako da se brzina protoka i kinetička energija fluida mijenjaju, uzrokujući različite gubitke tlaka, tako da postići svrhu dekompresije.Onda se pouzdajte u kontrolu i regulaciju sustava, tako da ventil nakon kolebanja tlaka i ravnoteže sila opruge, tako da ventil nakon pritiska u određenom rasponu pogrešaka održi konstantu.