Ograničivač struje

  • Current limiter YAS

    Ograničivač struje YAS

    Ograničivač struje pripada polju električnih komponenata, poseban je uređaj koji se koristi za ograničavanje struje, njegova karakteristika je da ima standardnu ​​jezgru u prstenu, jezgra je kako jezgra namotava bakrenu jezgru prekrivenu žicom, to je bakrena jezgra višejezgarnog plastičnog paketa na mreži intervalske udaljenosti, odnosno postavite interfejs za napajanje, obični interfejs za napajanje kućanskih aparata i interfejs za napajanje rasvjetom.